MAL MOMENTO, columna de Gardeazabal en ADN,agosto 17 2018

MAL MOMENTO, columna de Gardeazabal en ADN,agosto 17 2018