Valentina Furlanetto, 'Noi schiavisti'

Valentina Furlanetto, 'Noi schiavisti'