Ikke lov å si «S», røverradio og dumme notater fra mobilen

Ikke lov å si «S», røverradio og dumme notater fra mobilen