#13 - "Folkeskolen er kærlig, men slap"

#13 - "Folkeskolen er kærlig, men slap"