00:00
12:29
22 lipca 1018 – W bitwie pod Wołyniem Bolesław I Chrobry pokonał Jarosława I Mądrego.

22 lipca 1661 – Ukazało się ostatnie wydanie „Merkuriusza Polskiego Ordynaryjnego”.

22 lipca 1807 – Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu Konstytucję oraz Kodeks cywilny.

22 lipca 1834 – Adam Mickiewicz poślubił w Paryżu Celinę Szymanowską.

22 lipca 1920 – Gen. Tadeusz Rozwadowski objął ponownie stanowisko szefa Sztabu Generalnego.

22 lipca 1944 – Radio Moskwa ogłosiło powstanie PKWN w Chełmie.

22 lipca 1944 – W Bretton Woods został utworzony Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

22 lipca 2002 – Afera Rywina, czyli przychodzi Rywin do Michnika.

22 lipca 2011 – Norweg Anders Breivik dokonał dwóch zamachów w Norwegii.
22 lipca 1018 – W bitwie pod Wołyniem Bolesław I Chrobry pokonał Jarosława I Mądrego. 22 lipca 1661 – Ukazało się ostatnie wydanie „Merkuriusza Polskiego Ordynaryjnego”. 22 lipca 1807 – Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu Konstytucję oraz Kodeks cywilny. 22 lipca 1834 – Adam Mickiewicz poślubił w Paryżu Celinę Szymanowską. 22 lipca 1920 – Gen. Tadeusz Rozwadowski objął ponownie stanowisko szefa Sztabu Generalnego. 22 lipca 1944 – Radio Moskwa ogłosiło powstanie PKWN w Chełmie. 22 lipca 1944 – W Bretton Woods został utworzony Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 22 lipca 2002 – Afera Rywina, czyli przychodzi Rywin do Michnika. 22 lipca 2011 – Norweg Anders Breivik dokonał dwóch zamachów w Norwegii. read more read less

2 years ago #bonaparte, #breivik, #chełm, #chrobry, #gonzaga, #kijów, #merkuriusza, #mfw, #michnik, #mickiewicz, #napoleon, #oslo, #piłsudski, #pkwn, #rozwadowski, #rywin, #towiański, #wołyń