Tego dnia: 15 czerwca (śmierć Piernackiego)

Tego dnia: 15 czerwca (śmierć Piernackiego)