Carla Casazza legge l'incipit di "Pane, marmellata e tè"

Carla Casazza legge l'incipit di "Pane, marmellata e tè"