03 Mediebruk, vaner og endringer med Ingvar Sandvik fra Kantar

03 Mediebruk, vaner og endringer med Ingvar Sandvik fra Kantar