PC46: Czym jest Transformująca Obecność - rozmowa z Joanną Marią Zawadą MCC ICF

PC46: Czym jest Transformująca Obecność - rozmowa z Joanną Marią Zawadą MCC ICF