Lexington Softball Coach Todd Galownia - Lex Fri to Play For a Trip To Akron, State Final Four

Lexington Softball Coach Todd Galownia - Lex Fri to Play For a Trip To Akron, State Final Four