Er du egoist eller selvudslettende?

Er du egoist eller selvudslettende?