PMP24: Czy pierwszy taniec jest konieczny?:)

PMP24: Czy pierwszy taniec jest konieczny?:)