Friskola - fri från vad?

Vuollerims friskola 10 år