00:00
41:49
Odcinek nr 2 to zbiór informacji o wszystkich aspektach (prawnych, technicznych, dokumentacyjnych), które wpływają na ceny wyrobów medycznych. Jest to jednocześnie zbiór podstawowych wymagań i informacji, które powinno się brać pod uwagę przy rozpoczynaniu projektowania nowego wyrobu medycznego.

Przydatne linki:
Dyrektywa MDR 2017/745 wersja PL: https://bit.ly/3JcANfr
Obecny status Nowej Ustawy o Wyrobach Medycznych: https://bit.ly/3ulc30t

Bezpłatna konsultacja: https://www.skyfi.pl/bezplatna-konsultacja/

#skyfi #podcast #technologiewrehabilitacji #certyfikacjawyrobówmedycznych #ustawaowyrobachmedycznych #mdr #łączymykropkiwtwoimbiznesie #krzysztofcygoń
Odcinek nr 2 to zbiór informacji o wszystkich aspektach (prawnych, technicznych, dokumentacyjnych), które wpływają na ceny wyrobów medycznych. Jest to jednocześnie zbiór podstawowych wymagań i informacji, które powinno się brać pod uwagę przy rozpoczynaniu projektowania nowego wyrobu medycznego. Przydatne linki: Dyrektywa MDR 2017/745 wersja PL: https://bit.ly/3JcANfr Obecny status Nowej Ustawy o Wyrobach Medycznych: https://bit.ly/3ulc30t Bezpłatna konsultacja: https://www.skyfi.pl/bezplatna-konsultacja/ #skyfi #podcast #technologiewrehabilitacji #certyfikacjawyrobówmedycznych #ustawaowyrobachmedycznych #mdr #łączymykropkiwtwoimbiznesie #krzysztofcygoń read more read less

about 1 year ago #certyfikacja, #doradztwo, #mdr, #meddev, #technologia, #wyrobymedyczne, #łączymykropki