046: Czy cesarz rządził pierwszym kościołem?

046: Czy cesarz rządził pierwszym kościołem?