041: księga Izajasza w adwencie

041: księga Izajasza w adwencie