🪐 "Hubble" minlərlə qalaktikanın şəklini çəkib!

🪐 "Hubble" minlərlə qalaktikanın şəklini çəkib!