Czas na spacer – na podstawie Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte G. Seurata

Czas na spacer – na podstawie Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte G. Seurata