Dobrze mieć brata – na podstawie obrazu Dzieci w ogrodzie W. Podkowińskiego

Dobrze mieć brata – na podstawie obrazu Dzieci w ogrodzie W. Podkowińskiego