Artur Jończyk, przewodniczący stowarzyszenia polskich rybaków przybrzeżnych

Artur Jończyk, przewodniczący stowarzyszenia polskich rybaków przybrzeżnych