SDN od kuchni - praktyczne spojrzenie na budowę rozwiązań sieci definiowanych programowo

SDN od kuchni - praktyczne spojrzenie na budowę rozwiązań sieci definiowanych programowo