La mosca que soñaba que era un águila - Augusto Monterroso.

La mosca que soñaba que era un águila - Augusto Monterroso.