22: Inne ścieżki kariery automatyka - rozmowa z Maciejem Kurantowiczem cz. 1

22: Inne ścieżki kariery automatyka - rozmowa z Maciejem Kurantowiczem cz. 1