5: O tym jak wygląda praca automatyka "rozruchowca"

5: O tym jak wygląda praca automatyka "rozruchowca"