3: Przemysł 4.0 i perspektywy automatyków w Europie - rozmowa z Łukaszem Dziewięckim cz. 2

3: Przemysł 4.0 i perspektywy automatyków w Europie - rozmowa z Łukaszem Dziewięckim cz. 2