2: O tym jak wygląda kariera i praca automatyka. Wywiad z Łukaszem Dziewięckim - cz. 1

2: O tym jak wygląda kariera i praca automatyka. Wywiad z Łukaszem Dziewięckim - cz. 1