#6 Czym jest Robotic Process Automation?

#6 Czym jest Robotic Process Automation?