Dopracowywać czy konfrontować? Czyli o tym, jak wdrażać produkty IT na rynek.

Dopracowywać czy konfrontować? Czyli o tym, jak wdrażać produkty IT na rynek.