02: Gamrot król, Włodarczyk na wolności, a Różański chce pas

02: Gamrot król, Włodarczyk na wolności, a Różański chce pas