O tym, że kiedyś nie było

O tym, że kiedyś nie było