#11 Jak połączyć pośrednictwo z home stagingiem?

#11 Jak połączyć pośrednictwo z home stagingiem?