Episodio 700 - Caro black friday..mi hai fregato anche questa volta

Episodio 700 - Caro black friday..mi hai fregato anche questa volta