12. Pomoc humanitarna - praca czy wolontariat?

12. Pomoc humanitarna - praca czy wolontariat?