Madan papa. Sugar daddy. Gason sa yo k ap bay lajan e fanm sa yo k ap pran lajan. Pou yon mache ekilibre fok of la egal ak demann lan

Madan papa. Sugar daddy. Gason sa yo k ap bay lajan e fanm sa yo k ap pran lajan. Pou yon mache ekilibre fok of la egal ak demann lan