PPOIT 14: Co to jest MVP? Jak zaplanować budżet w startupie? …oraz jakie są etapy finansowania.

PPOIT 14: Co to jest MVP? Jak zaplanować budżet w startupie? …oraz jakie są etapy finansowania.