Czy potrzebujemy review do pull request'ów?

Czy potrzebujemy review do pull request'ów?