60. Kanibal z Milwaukee. Jeffrey Dahmer, najpodlejszy człowiek Ameryki [2]

60. Kanibal z Milwaukee. Jeffrey Dahmer, najpodlejszy człowiek Ameryki [2]