O tym jak ocalić w sobie MacGyvera

O tym jak ocalić w sobie MacGyvera