5G, cyfryzacja i fake newsy. Czy jesteśmy gotowi na cyfrową rewolucję? #21

5G, cyfryzacja i fake newsy. Czy jesteśmy gotowi na cyfrową rewolucję? #21