67. Co zrobilibyśmy inaczej zakładając zespół teraz?

67. Co zrobilibyśmy inaczej zakładając zespół teraz?