21# Jak wpływać na dzieci i dorosłych by nie stracić z nimi więzi?

21# Jak wpływać na dzieci i dorosłych by nie stracić z nimi więzi?