LWS 19 Model pełnej ekspresji zamiast "Już sto razy prosiłam i nic"

LWS 19 Model pełnej ekspresji zamiast "Już sto razy prosiłam i nic"