Leder, kend dine samfundsomstillinger! En erfarings-samtale med Gunnar Bovim, Innovasjon Norge

Leder, kend dine samfundsomstillinger! En erfarings-samtale med Gunnar Bovim, Innovasjon Norge