Den effektive organisation: Med Mintzberg på hospitalet

Den effektive organisation: Med Mintzberg på hospitalet