more. than training ep. 35 - Paulina Szymanel "Słabym ogniwem jest również niewiedza co się dzieje z ciałem podczas ruchu"

more. than training ep. 35 - Paulina Szymanel "Słabym ogniwem jest również niewiedza co się dzieje z ciałem podczas ruchu"