more. than training ep. 16 - Michał Tomaszewski o rosyjskiej szkole podnoszenia ciężarów i Klokovie.

more. than training ep. 16 - Michał Tomaszewski o rosyjskiej szkole podnoszenia ciężarów i Klokovie.