more. than training ep. 28 - Mateusz Kosmaczewski "Strategia to wspólny mianownik sportu i marketingu"

more. than training ep. 28 - Mateusz Kosmaczewski "Strategia to wspólny mianownik sportu i marketingu"