more. than training ep. 39 - Jakub Szyszka "W metodzie sprzężonej pracujemy nad wszystkimi cechami w trakcie jednego mikrocyklu"

more. than training ep. 39 - Jakub Szyszka "W metodzie sprzężonej pracujemy nad wszystkimi cechami w trakcie jednego mikrocyklu"