#036 8a.pl - Andrzej Maciata i Piotr Sztaba. Zimowy Kurs Turystyki Wysokogórskiej.

#036 8a.pl - Andrzej Maciata i Piotr Sztaba. Zimowy Kurs Turystyki Wysokogórskiej.