61: Final 's' In Third Person Verb. Pronunciation Tip / Jak wymawiać -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej

61: Final 's' In Third Person Verb. Pronunciation Tip / Jak wymawiać -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej